Miło nam poinformować, że Zakład Poligraficzny „Abedik” Spółka Jawna Z. Wróblewski L. Tomczak realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji etykiet wysokoprzetworzonych”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Projekt realizowany będzie w okresie styczeń 2016 – czerwiec 2018. Celem projektu jest wdrożenie zakupionych wyników prac B+R dotyczących opracowania koncepcji linii produkcyjnej dla wysoko uszlachetnionych etykiet. W wyniku realizacji, w firmie Beneficjenta zostanie wdrożona technologia druku wysoko uszlachetnionych etykiet o gwarantowanej jakości i powtarzalności, w technice offsetu arkuszowego wraz z systemem automatycznej kontroli warunków produkcyjnych, stabilizującym parametry produkcji. O realizacji projektu będziemy informować.